Lưu trữ thẻ: Địa Không ở Mệnh

Đặc điểm của Cung Điền Trạch có Địa Không trong Tử Vi

Đặc điểm của Cung Điền Trạch có Địa Không trong Tử Vi

Địa Không là một trong 6 sao thuộc nhóm Lục Sát Tinh, cùng với các sao hạng nặng như Đà La, Kình Dương, Địa Kiếp, Linh Tinh, và Hỏa Tinh. Trong số các sao Sát tinh, Địa Không được biết đến là một ngôi sao quan trọng. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của […]