Lưu trữ thẻ: nốt ruồi ở cung điền trạch

Đánh giá vận mệnh qua Nốt Ruồi ở Cung Điền Trạch

Đánh giá vận mệnh qua Nốt Ruồi ở Cung Điền Trạch

Không phải ai cũng thích nốt ruồi xuất hiện trên cơ thể mình, nhưng nếu đó là một nốt ruồi đẹp, mọc ở vị trí “vàng”, thì điều đó có thể cho thấy chủ nhân của nó có vận mệnh giàu sang. Dưới đây là những đặc điểm về nốt ruồi ở cung Điền Trạch […]