Lưu trữ thẻ: Sao Bát Tọa

Khám Phá Ý Nghĩa của Cung Điền Trạch có Bát Toạ

Khám Phá Ý Nghĩa của Cung Điền Trạch có Bát Toạ

Cung Điền Trạch trong lá số tử vi tượng trưng cho nhà cửa, đất đai, tài sản bất động sản. Khi Bát Toạ tọa thủ tại cung này, nó sẽ mang đến những ảnh hưởng tích cực cho vận mệnh của bản mệnh liên quan đến những khía cạnh này. Bát Toạ là một trong […]