Lưu trữ thẻ: Sao Quốc Ấn

Sức ảnh hưởng khi Cung Điền Trạch có Quốc Ấn

Sức ảnh hưởng khi Cung Điền Trạch có Quốc Ấn

Sao Quốc Ấn, còn được gọi là sao Ấn, là một phụ tinh nằm trong tam hợp của sao Lộc Tồn, thể hiện cho sự phúc trình của trời, đồng thời biểu thị quyền lực và trách nhiệm khi đặt chân tới bất kỳ nơi nào. Chúng ta sẽ khám phá chi tiết về sao […]