Lưu trữ thẻ: Tuần Triệt

Khám Phá Sâu Hơn Về Cung Điền Trạch bị Tuần, Triệt

Khám Phá Sâu Hơn Về Cung Điền Trạch bị Tuần, Triệt

Cung Điền Trạch trong lá số tử vi tượng trưng cho nhà cửa, đất đai, tài sản bất động sản. Khi Tuần Triệt đóng tại cung này, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của bản mệnh liên quan đến những khía cạnh này. Tuần Triệt là hai sao có ý nghĩa tiêu […]