Lưu trữ thẻ: Âm Sát

Nguy Cơ và Hiểm Họa tại Âm Sát Cung Điền Trạch

Nguy Cơ và Hiểm Họa tại Âm Sát Cung Điền Trạch

Âm Sát là một trong những sao hung tinh trong lá số tử vi, mang ý nghĩa về những điều không may mắn, thị phi, tranh chấp. Khi Âm Sát tọa thủ cung Điền Trạch, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của bản mệnh liên quan đến nhà cửa, đất đai, tài […]