Lưu trữ thẻ: Thái Âm

Nguy Cơ và Hiểm Họa tại Âm Sát Cung Điền Trạch

Nguy Cơ và Hiểm Họa tại Âm Sát Cung Điền Trạch

Âm Sát là một trong những sao hung tinh trong lá số tử vi, mang ý nghĩa về những điều không may mắn, thị phi, tranh chấp. Khi Âm Sát tọa thủ cung Điền Trạch, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của bản mệnh liên quan đến nhà cửa, đất đai, tài […]

Sự kết hợp độc đáo: Cung Điền Trạch có Thái Âm Thiên Đồng

Sự kết hợp độc đáo: Cung Điền Trạch có Thái Âm Thiên Đồng

Khi Cung Điền Trạch có Thái Âm Thiên Đồng, một hiện tượng thiên văn độc đáo mà các nhà chiêm tinh quan tâm, xuất hiện và mang theo những tín hiệu đặc biệt cho mệnh chủ. Để hiểu rõ hơn về Cung Điền Trạch và tìm ra sự kết hợp đầy ý nghĩa của Thái […]

Cung Điền Trạch Thái Âm: Nơi nương tựa cho hạnh phúc gia đình

Cung Điền Trạch Thái Âm: Nơi nương tựa cho hạnh phúc gia đình

Trong tử vi, Cung Điền Trạch Thái Âm là một trong những yếu tố quan trọng đối với sự ổn định và hòa thuận trong gia đình. Khám phá ý nghĩa của nó không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tình cảm gia đình mà còn giúp dự báo về cuộc sống hàng […]