Lưu trữ thẻ: tử vi cung điền trạch

Ý nghĩa của Cung Điền Trạch trong Tử Vi

Ý nghĩa của Cung Điền Trạch trong Tử Vi

Trong tử vi tướng số, cung Điền Trạch trên khuôn mặt thường thể hiện về khía cạnh về tài sản, đồng thời cũng phản ánh sự thừa kế hoặc sở hữu đất đai và của cải. Sự quan tâm và tìm hiểu về cung Điền Trạch ngày càng tăng lên, có thể là do cung […]

Tử Vi Cung Điền Trạch và ẩn số về nhà cửa, đất đai

Tử Vi Cung Điền Trạch và ẩn số về nhà cửa, đất đai

Hiểu rõ ý nghĩa và ảnh hưởng của Cung Điền Trạch, bạn có thể dự đoán phần nào về vận mệnh tương lai liên quan đến những khía cạnh quan trọng này trong cuộc sống. Bài viết này sẽ đưa bạn đi sâu vào khám phá Sao Tử Vi Cung Điền Trạch, giúp bạn hiểu […]

Hiểu rõ về Sao Thiên Phủ Cung Điền Trạch

Hiểu rõ về Sao Thiên Phủ Cung Điền Trạch

Sao Thiên Phủ, trong ngữ cảnh của Cung Điền Trạch, là một khía cạnh quan trọng của tử vi và tướng số, đóng vai trò quyết định trong việc đánh giá và dự đoán vận mệnh của mỗi người. Được xem như một nguyên tố mang tính chất quyết định, Sao Thiên Phủ đặc biệt […]

Ý Nghĩa và Tác Động của Sao Thất Sát Cung Điền Trạch

Ý Nghĩa và Tác Động của Sao Thất Sát Cung Điền Trạch

Khi sao Thất Sát cung Điền Trạch, nó biểu thị sự xung đột và khó khăn, có thể thay đổi cảm nhận về tài lộc và cuộc sống của người có lá số tử vi chứa Thất Sát. Trong bài viết này, cungdientrach sẽ thảo luận về Sao Thất Sát Cung Điền Trạch, cung cấp […]

Khám Phá Vận Mệnh với Thái Dương Cung Điền Trạch

Khám Phá Vận Mệnh với Thái Dương Cung Điền Trạch

Mỗi cung trong hệ thống 12 cung tử vi đều mang đến những thông điệp đặc biệt về tính cách, vận mệnh và sự phát triển của con người. Trong đó, “Thái Dương cung Điền Trạch” không chỉ là một khía cạnh của tâm linh mà còn là một phần không thể thiếu trong việc […]